Training

De trainingen en workshops die middels Kroeze CTA worden aangeboden zijn:

*  Communicatieve basisvaardigheden (luisteren en feedback geven en ontvangen)
*  Conflicthanteren
*  Confronterende gesprekken (Slechtsnieuwsgesprek) (workshop)
*  Teameffectiviteit (teamcoaching)
*  Effectief vergaderen (workshop)
*  Intervisiebegeleiding

Bij coachingstrajecten is in sommige gevallen, het ook belangrijk kennis en ervaring op te doen met competenties (bijvoorbeeld luisteren) om het functioneren op individueel niveau (en daarmee op teamniveau ) te verbeteren. Het kan ook zo zijn dat je eerst eens ervaring op wilt doen met de verdieping of verbreding van je kennis en vaardigheden. Soms helpt het je al, om je bewust te zijn van wat jouw manier van handelen bij jezelf en anderen teweeg brengt. Bovenstaande trainingen of workshops kunnen je daar bij helpen.

shutterstock_194419856-LR2

Communicatieve Basisvaardigheden

Uit ervaring blijkt dat in het persoonlijke functioneren, maar ook in samenwerkingsverbanden, er vaak oorzaken liggen, die te maken hebben met de basisvaardigheden voor een goede communicatie. Het gaat hierbij om luisteren, feedback geven, ontvangen en communiceren.

Het geheim van effectieve communicatie is, dat je eerst je best doet om te begrijpen en pas dan om begrepen te worden (Stephen Covey).

shutterstock_194419856-LR

Effectief vergaderen

Vaak is de wijze waarop mensen met elkaar overleggen, vergaderen, ineffectief en inefficiënt. Daarvoor zijn alle betrokkenen verantwoordelijk. Vaak wordt de voorzitter verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van het overleg. Het gaat echter over de wijze waarop alle betrokkenen wel of niet betrokken zijn bij het overleg of de vergadering. De rollen die voor iedereen gelden, worden inzichtelijk gemaakt en er wordt stil gestaan bij de belangrijkste trits bij vergaderen, nl.: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB).

shutterstock_194419856-LR2

Conflicthanteren

CONFLICTHANTEREN.   Het overkomt ons allemaal wel eens. Op het werk of privé raken we verzeild in een conflict. Het roept bij de meeste mensen een negatief gevoel op. Op zich is er niks mis met een conflict, dat hoeft geen probleem te zijn. Alleen, je moet er wel mee kunnen omgaan. Voordat je het weet maak je elkaar uit voor alles wat mooi en lelijk is. Het oorspronkelijke verschil van mening of inzicht wordt dan een echte ruzie. Het kan ook zijn dat je de zoete lieve vrede wilt bewaren, maar kun je dan de ander nog recht in de ogen kijken? Conflicten gaan vaak gepaard met emoties en kunnen bij escalatie leiden tot zeer ongewenste situaties. Als je betrokken bent in een conflict kun jij je boos, machteloos en onbegrepen voelen. Dit zal bij de andere partij niet anders zijn. Hoewel je het je op dat moment moeilijk voor kunt stellen, biedt een conflict ook kansen. Het oplossen van een conflict kan leiden tot een situatie waarbij beide partijen uiteindelijk beter af zijn dan daarvoor. Als je inzicht hebt in de achtergronden van een conflict en op verstandige wijze weet te handelen, kun je ervoor zorgen dat conflicten juist positief uitpakken.

shutterstock_194419856-LR

Confronterende gesprekken (slechtnieuwsgesprekken)

Hoe bereid je een slechtnieuwsgesprek voor? Hoe reageert de betreffende medewerker? En hoe reageren de collega’s? En hoe ga je als manager eigenlijk om met zo’n situatie? Door diverse ontwikkelingen kan het nodig zijn als manager een medewerker te moeten confronteren met slecht nieuws. Dit kan een zeer kritisch beoordelingsgesprek zijn, maar ook een veranderend takenpakket, demotie of zelfs de beëindiging van een arbeidsovereenkomst/dienstverband. Het teleurstellen van collega’s is voor veel managers een heel nieuwe ervaring. Overigens vaak ook voor hun medewerkers. Zeker in het geval van ontslag is een zorgvuldig proces cruciaal. Vooral om daarna weer goed verder te kunnen.

shutterstock_194419856-LR2

Intervisie begeleiding

Wat is intervisie? Intervisie is een manier om jezelf verder te ontwikkelen in je werk en als persoon. Intervisie is een methode om je vak nog beter te leren. Het geeft je meer inzicht in je eigen handelen en gedrag. Intervisie heeft te maken met de menselijke kant van je werk. Door met anderen over concrete voorvallen te praten, krijg je een beter inzicht in je eigen gedrag. Daarnaast vergroot je je netwerk (binnen de organisatie) en leer je veel van hoe anderen hun functie vervullen en (vaak dezelfde) problemen oplossen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is open, veilig en vertrouwd.