Team coaching

TEAMCOACHING middels training  TEAMEFFECTIVITEIT.   Herken je dat er verschillende opvattingen over het doel van jouw team zijn, dat er (onuitgesproken) zaken spelen over de onderlinge verdeling van taken en rollen? Worden werkafspraken niet nagekomen? Is de sfeer in het team minder prettig geworden? Is er weinig of geen eigenaarschap van de teamleden over hoe wel of niet wordt samengewerkt? Is er sprake van subculturen? Als team doe je er dus verstandig aan een discussie over het verbeteren van de samenwerking te starten, als je bovenstaand herkent. Goede samenwerking komt niet vanzelf. In de training teameffectiviteit wordt verkend hoe het met missie, doelen, taken & rollen, werkafspraken & procedures en onderlinge verhoudingen zit. Dit volgens het teameffectiviteitsmodel van Schouten, Baak en Kamminga (Verbeteren van teams; Thema Zaltbommel) Dat model gaat uit van een hiërarchie van vijf thema’s, waarbij de thema’s hoger in de hiërarchie (de piramide) van invloed zijn op de lager gelegen thema’s.

 pyramide3

 In de training Teameffectiviteit leer je met de teamleden door middel van discussies en oefeningen om op alle vijf niveaus antwoorden te vinden die er voor zorgen dat het team beter gaat functioneren. Ook komen de vier ontwikkelniveaus van Tuckman aan de orde om de teamleden inzicht te geven in welke fase zij verkeren. Is dat: a. een bundeling individuen (forming) waarbij ‘ik’ belangrijker is dan ‘wij’, b. een groep (verschillen zijn voelbaar, blijven smeulen of openlijk uitgevochten (storming) waarbij conflicten gaan ten koste van het team), c. een team(vertoont eigenaarschap op het resultaat, procedures en proces (norming) of d. voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor samenwerking als team en met andere organisatieonderdelen (performing). Ook wordt inzicht verkregen welke vaardigheden het team moet ontwikkelen om te groeien en welke managementstijl past bij de fase waarin het team verkeert.

Onderwerpen: * Wat is een team? En wanneer is het een team? * Welke fasen in teamontwikkeling? * Welke competenties nodig in welke fase? * Welke managementstijl is effectief in welke fase? * Welke doelen (meetlat) * Wat betekent eigenaarschap nemen? * Over welk gedrag en welke opvattingen beschikt het team nu? * Welke opvattingen zijn bevorderend en welke belemmerend voor het team? * Verschil tussen teambuilding en teamcoaching. * Welke verwachtingen hebben teamleden over inhoud en gedrag?

Trainingsprogramma Er zit veel actie/oefeningen in de training, zodat je daadwerkelijk meebouwt aan het verduidelijken van waarom jouw team bestaat en wat het team wil bereiken en je daardoor mede verantwoordelijkheid ervaart en neemt voor die doelstellingen. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen, juist als teamlid. In onze training nodig ik je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Mijn streven is het inzicht te vergroten en je zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering voor jou en jouw teamleden vergroten.

Doelgroep Deze training is geschikt voor teamleden in een startende situatie, maar die al wel enkele maanden ervaring met elkaar hebben. Als er bij de samenwerking verderop conflicten zijn ontstaan biedt deze training nadrukkelijk de gelegenheid verduidelijking te krijgen waarom die conflicten zijn ontstaan en verbeterafspraken te maken.

 

Tijdsinvestering en aantal deelnemers: tweemaal twee aaneengesloten dagdelen. Aantal deelnemers wordt bepaald door die leden die samen het team vormen. Bij grote teams vindt begeleiding plaats door twee begeleiders.