Referenties over Herman Kroeze

TEAMCOACHING en TEAMEFFECTIVITEIT: Teamleden kijken allemaal goed terug op de teamdagen in de zin van dat het over de goede dingen ging en dat de manier waarop het daarover ging als prettig werd ervaren. Voor de onderdelen waar we aan toe zijn gekomen is de doelstelling gehaald. De onderwerpen die zijn blijven liggen vragen om een vervolg. Het voelt niet vervelend dat we daar niet aan toegekomen zijn; het proces dat zich binnen het team voltrok had voorrang.

Opmerkingen die gemaakt zijn over de manier waarop en de werkwijze van Herman:

TEAM COACHING

 • “Prettige wijze van omgaan met de dynamiek, aansluiten bij het proces”

 • “Aanspreken op gedrag in het moment wordt ervaren als een goede manier van leren”

 • “Helder, goed voorbereid, empatisch”

 • “De opdracht in het vizier houdend naast afstemmen op de behoeften van het team”

 • “Vakkundig m.b.t. organisatieopbouw en verantwoordelijkheden”

 • “Verantwoordelijkheid delend: wat ligt bij hem/wat bij ieder van ons”

 • "De rust en kennis die Herman inbrengt, maken dat we stappen zetten met elkaar. Fijn is, dat dingen die gebeuren en voorrang hebben, dit ook krijgen. We zien graag dat Herman ons in de vervolgstap begeleidt"

INDIVIDUELE (LOOPBAAN-)COACHING: Het is voor het coachproces ook van belang aan het eind van het traject samen met de cliënt en eventuele opdrachtgever terug te kijken op zowel proces als inhoud. De NOBCO heeft daartoe een evaluatieformulier ontwikkeld dat ik gebruik bij die evaluatie. Ook wordt daarin gevraagd het coachtraject en de coach te waarderen. Gemiddelde score met ongeveer 30 gecoachten op jaarbasis is een ruime 8. Enkele opmerkingen die gecoachten hebben gemaakt zijn:

Individuele (loopbaan-)coaching

 • Het zal in mijn herinnering blijven bestaan als één van de belangrijke fasen in mijn leven, dat mij inzicht bracht en mijn leven een belangrijke, andere wending heeft gegeven.

 • De coach stelde de juiste vragen, maar legt geen woorden in de mond. De coach liet me de antwoorden vinden die ik in me heb.

 • Ik merk dat ik nu minder perfectionistisch ben, hierdoor heb ik minder last van faalangst. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, het gevolg hier van is dat ik minder onzeker ben en succesvoller.

 • De coach was ondersteunend confronterend. Ik heb door hem nooit het gevoel gehad dat ik een mislukkeling als mens en/of werknemer was.

 • Natuurlijk scheelt het enorm dat ik een goede klik heb gehad met de coach en dat ik hem al kende en waardeerde om zijn integere, open en vriendelijke werkhouding.

 • Ik heb me nog nooit eerder zo veilig gevoeld om mezelf open te stellen en aan mezelf te durven werken. Het resultaat is verbluffend

 • De vertrouwelijke sfeer en open communicatie van de coach hebben sterk bijgedragen aan het resultaat.

 • Ik heb in het coachingstraject een aantal lastige vragen voor mijn kiezen gehad en dat was behoorlijk confronterend maar door de manier van brengen voelt het niet zo.

 • Herman is als coach erg belangrijk geweest. Hij heeft mij bepaald inzicht gegeven waarvan ik nu weet dat ik daar profijt van heb.

 • Ik heb het traject als zeer prettig ervaren. Herman heeft mij zeker geholpen om nieuwe inzichten, andere werkwijzen te proberen.

 • Natuurlijk is dat wel eens confronterend, maar ik wist van te voren dat dit kon gebeuren. Ik heb het als zeer leerzaam en ook als heel prettig ervaren!

OPLEIDING & TRAINING: Bij elke opleiding, training of workshop wordt aan de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Dit om enerzijds te ervaren wat men er van vond en anderzijds ook om op te halen of er mogelijke verbeterpunten zijn. Alle opleidingen, trainingen en workshops worden meerdere keren per jaar gegeven.

Een bloemlezing over wat deelnemers aan opmerkingen hebben gemaakt:

Opleiding & Training

 • Effectief vergaderen: Ik ben blij deelgenomen te hebben. Ik weet nu beter mijn rol in te vullen. Nu de anderen van ons overleg nog !

 • Nu ik weet hoe het moet, moet Herman maar in ons overleg komen zodat hij ons allemaal kan helpen beter te overleggen.

 • Wat gaaf dat ik als voorzitter nu beter kan voorzitten. En de anderen nemen ook enthousiaster deel aan ONS overleg. We voelen ons nu gezamenlijk verantwoordelijk.

 • Confronterende gesprekken (slechtnieuwsgesprekken): Door de kennis die ik tijdens de workshop opdeed en het oefenen met mijn beroerde boodschap was ik veel zekerder en verliep het gesprek ook rustiger. Ook naar tevredenheid van die medewerker.

 • Communicatie basisvaardigheden luisteren en feedback: Vooraf dacht ik: hoe kun je nu een dag bezig zijn met luisteren en een dag met feedback? Ik heb met de kennis en de oefeningen ervaren dat de tijd nog veel te kort is. Super leerzaam!

 • Ik wist niet dat ik zo beroerd luisterde. Herman heeft me dat nu laten inzien. De training was vanuit het werk, maar privé heb ik er minstens net zoveel plezier van!

 • Als team snappen we nu veel beter waarom we maar zo matig communiceren. Juist de oefeningen hebben het inzicht sterk verbeterd. Als team zijn we gegroeid en dat is hartstikke leuk. Bedankt!

 • Conflicthanteren: Ik vind conflicten best lastig en wil ze ook uit de weg gaan. Herman’s opmerking dat niet de situatie, maar mijn gedachten over conflicten, vooral bepalend waren, was belangrijk. Met dat inzicht ga ik de volgende keer het conflict niet meer uit de weg.

 • Ik heb me vaak in de nesten gewerkt omdat ik te onvoorbereid met een conflict tussen mijn medewerkers aan de slag ging. Ik weet nu beter!

 • Intervisiebegeleiding: Het was heel nuttig eerst met elkaar en Herman’s uitleg onze beelden m.b.t. intervisie scherp te krijgen. Daarna konden we elkaar snel wijzen op fouten omdat we dezelfde ‘taal’ spraken.

 • Het is best lastig op een goede wijze en op verschillende wijzen intervisie te doen. Iets langere support van Herman heeft ons nu zoveel geholpen dat we daarna zonder hem verder konden.