Performance coaching

Binnen deze categorie valt alles dat te maken heeft met coachen om de prestaties van de gecoachte te verbeteren.

Performance coaching is gericht op het verwezenlijken van jouw doelen door blokkades weg te nemen en/of door vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Het coachingstraject leidt dan tot resultaatgericht gedrag. Je bent beter in staat jouw doelen en die van de organisatie te realiseren. Vaak hebben leidinggevenden hun mening gegeven over te verbeteren gedrag van een medewerker, maar ziet die leidinggevende zichzelf niet of minder in staat die medewerker te coachen naar ander gedrag en/of betere prestaties. Ook komen mensen zelf tot de conclusie dat er te verbeteren valt alleen weten ze niet hoe. Door vooraf heldere doelen en resultaten te benoemen worden middels een plan van aanpak stappen gezet om deze te realiseren.

Teamcoaching en het coachen op competenties vallen onder deze categorie.

Ook conflictcoaching, waarbij leidinggevenden hun medewerkers ontwikkelen om conflicten op te lossen c.q. ze te creëren en te gebruiken om hun zelfstandigheid te verstevigen.

Kernwoord: ontwikkelen