Intervisie begeleiding

Wat is intervisie?

Intervisie is een manier om jezelf verder te ontwikkelen in je werk en als persoon.

Intervisie is een methode om je vak nog beter te leren. Het geeft je meer inzicht in je eigen handelen en gedrag.

Intervisie heeft te maken met de menselijke kant van je werk. Door met anderen over concrete voorvallen te praten, krijg je een beter inzicht in je eigen gedrag.

Daarnaast vergroot je je netwerk (binnen de organisatie) en leer je veel van hoe anderen hun functie vervullen en (vaak dezelfde) problemen oplossen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is open, veilig en vertrouwd.

 

Werkwijze:

Om als groep intervisie te doen is het van belang dat de groep volledig zelfstandig met elkaar en van elkaar kan leren. Soms is het van belang om de intervisie eerst te laten begeleiden. Deze tijdelijke begeleiding is anders dan in veel voorkomende gevallen van begeleide intervisie.

Het is mijn opvatting dat er geen constante begeleiding moet zijn. Ik leg het zwaartepunt in het voortraject. Ik spreek met de groep over de juiste voorwaarden voor een zo succesvol mogelijk leerproces. Mijn begeleiding is er dus opgericht de begeleidingssituatie op het juiste moment en op de juiste wijze te beëindigen, zodat de groep verder kan.

 

Doelgroep:

Alle personen die van en met collega’s willen leren en ontwikkelen. Het aantal deelnemers per groep is minimaal vier en maximaal acht.