Effectief vergaderen

Wil je effectiever vergaderen?  (workshop)

Baal jij wel eens wanneer je in een vergadering zit, waarbij je het gevoel krijgt dat je jouw tijd nuttiger had kunnen besteden? Is er sprake van dat de vergadering ongestructureerd verloopt of loopt deze ruim uit en dan ook nog zonder het beoogde resultaat? Dat de deelnemers aan de vergadering vooral buiten de vergadering zeggen hoe het wel beter zou kunnen? Zit je wel met de juiste mensen aan tafel? Is het soms dat de vergaderdeelnemers langs elkaar heen praten?

In deze training leer je hoe je vergaderingen effectiever en binnen de afgesproken tijd kunt laten verlopen. Je leert hoe je alle deelnemers een succesvolle bijdrage aan de vergadering kunt laten leveren. Het rendement van jouw vergaderingen neemt zeker toe.

Resultaat                                  

* Je haalt veel meer rendement uit jouw vergaderingen.
* Je leert hoe je een duidelijke agenda en actielijst opstelt.
* Je communiceert effectief en op het juiste niveau.
* Je krijgt inzicht in jouw eigen vergaderstijl en die van andere vergaderdeelnemers.
* Je leert op een effectieve en respectvolle manier onderbreken.
* Je beheerst de voorzittersrol of de rol van notulist beter.

Doelgroep
Iedereen die meer rendement wil halen uit vergaderingen.
Inhoud training en werkwijze
* Het doel van vergaderen.
* Notuleren.
* Effectief sturen van vergaderingen (tips voor de voorzitter).
* De rollen binnen de vergadering (voorzitter, notulist, deelnemer).
* Effectief en respectvol onderbreken.
* Communiceren op inhoud, proces, samenwerking of emotioneel niveau.
* Betrokkenheid ontwikkelen en creativiteit benutten.
* Praktijksituaties en -voorbeelden door deelnemers ingebracht
* Persoonlijk actieplan.
* Evaluaties.
* Omgaan met lastige vergadersituaties.
* Het behalen van resultaat (BOB).
* Tips om beter te notuleren.
* Vergadervormen.
* Vergaderprocedures / Vergaderruimtes.
* Voorbereiding vergaderen (kwaliteit agenda).

 

Voorafgaand aan de training lever je over vergaderingen waaraan je deelneemt agenda en notulen en/of actiepuntenlijst aan. Tevens word je vooraf schriftelijk gevraagd welke specifieke leerwens je hebt. Bij het eerste deel van de training ligt de nadruk op de juiste structuur van een vergadering en de verschillende vergader/ stijlen. Het tweede deel besteedt aandacht aan het effectief sturen van vergaderingen en het omgaan met lastige vergadersituaties. Er wordt afgesloten met het opstellen van een persoonlijk actieplan. Hierin formuleer je actiepunten voor de toepassing van de trainingsstof in jouw komende vergaderingen.

Tijdsinvestering en aantal deelnemers: 1 dagdeel. Minimaal 6 deelnemers en maximaal 12 deelnemers. 

 

 

Vergaderanalyse.

Je kunt me ook vragen een vergadering van je bij te wonen en er een analyse van te geven op basis van een flink aantal vraagpunten.