Conflicthanteren

Het overkomt ons allemaal wel eens. Op het werk of privé raken we verzeild in een conflict. Het roept bij de meeste mensen een negatief gevoel op.

Op zich is er niks mis met een conflict, dat hoeft geen probleem te zijn. Alleen, je moet er wel mee kunnen omgaan. Voordat je het weet maak je elkaar uit voor alles wat mooi en lelijk is. Het oorspronkelijke verschil van mening of inzicht wordt dan een echte ruzie. Het kan ook zijn dat je de zoete lieve vrede wilt bewaren, maar kun je dan de ander nog recht in de ogen kijken? Conflicten gaan vaak gepaard met emoties en kunnen bij escalatie leiden tot zeer ongewenste situaties. Als je betrokken bent in een conflict kun jij je boos, machteloos en onbegrepen voelen. Dit zal bij de andere partij niet anders zijn. Hoewel je het je op dat moment moeilijk voor kunt stellen, biedt een conflict ook kansen. Het oplossen van een conflict kan leiden tot een situatie waarbij beide partijen uiteindelijk beter af zijn dan daarvoor. Als je inzicht hebt in de achtergronden van een conflict en op verstandige wijze weet te handelen, kun je ervoor zorgen dat conflicten juist positief uitpakken.

In de training Conflicthantering leer je de achtergronden van conflicten te begrijpen. Er wordt met behulp van theorie inzicht gegeven in de verschillende typen conflicten en er wordt geoefend in het analyseren van conflicten en het leren herkennen van aanknopingspunten. Ook de rollen die de betrokkenen spelen en de tactieken die gevolgd kunnen worden om adequaat met een conflict om te gaan, komen aan bod. Door veel te oefenen tijdens rollenspelen kun je zelf voelen wat voor effect een andere houding en aanpak kunnen hebben tijdens conflicten. Na deze training ben je in staat  om een positieve wending aan conflicten te geven.

Onderwerpen:

 • Wat zijn conflicten?
 • Hoe conflictvaardig ben je? (oefening)
 • Veel voorkomende conflicten
 • Wat te doen met een conflict?
 • Positie kiezen in een conflict
 • Machtsverhoudingen herkennen (Roos van Leary)
 • Wat is een conflicthanteringsgesprek en hoe bereid ik dat voor?
 • Conflictstijlen (Thomas en Kilmann)
 • Goed luisteren en de tegenvraag samenvatten
 • Inzicht vergaren in eigen stijl van conflicthantering
 • Alternatieve stijlen toepassen
 • Onderhandelen

Trainingsprogramma

In de training wissel ik af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie/oefeningen in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van eventueel nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodig ik je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Mijn streven is het inzicht te vergroten en je zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die in hun functie (frequent) te maken hebben met tegenstellingen en conflictsituaties.

 

Tijdsinvestering en aantal deelnemers: twee aaneengesloten dagdelen. Minimaal 6 deelnemers.