Communicatieve Basisvaardigheden

Uit ervaring blijkt dat in het persoonlijke functioneren, maar ook in samenwerkingsverbanden zoals teams, er vaak oorzaken liggen, die te maken hebben met de basisvaardigheden voor een goede communicatie.

Het gaat hierbij om LUISTEREN, FEEDBACK geven en ontvangen en COMMUNICEREN.

Wat levert goed luisteren en op de juiste wijze feedback geven en ontvangen op?

* wanneer we echt open staan voor wat die ander denkt, voelt en zegt, ons daarbij concentreren en daardoor goed luisteren, verbetert dat onze relatie (zowel werk als privé);

* het vermindert stress, wanneer je voelt dat de ander je begrijpt;

* het voorkomt irritaties omdat je de ander echt leert te begrijpen;

* wanneer je echt goed luistert, stuur je feitelijk het gesprek (jij stelt dan de vragen);

* het is ook efficiënt, want daardoor kosten gesprekken, vergaderingen en overleggen veel minder tijd.

Luisteren is datgene geven wat nodig is om het vertrouwen van de ander niet te beschamen: aandacht, respect en interesse.

Als luisteraar ben je begaan met de ander, je overweegt wat hij zegt, het mag je raken. Je komt, als je goed luistert, tot waardering van (wat) de ander (zegt).

Luisteren is dus vooral: erkenning geven! Je voelt als zender je dan begrepen, geaccepteerd en erkend. Je maakt echt contact.

Dat echt luisteren geven is, voel je als je bedenkt wat het met je doet als iemand NIET naar je luistert.

 

En: kun je luisteren naar een ander als je niet naar jezelf kunt luisteren?

Alles wat je leert in het luisteren naar jezelf (openstaan, horen, aanvoelen, begrijpen, erkennen en aanvaarden) kun je vervolgens ook gebruiken naar een ander.

 

Feedback is samen praten over gedrag!

Bij feedback geldt dat de wijze waarop je iets zegt belangrijker is, dan de exacte bewoording. En als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbeteren de tevredenheid, de samenwerking en de productiviteit.

Bij feedback geven gaat het om het effect van dat gedrag op jou en zegt feedback meestal net zoveel over jou als over die ander!

Bij ontvangen van feedback informeert de ander over hoe die jouw gedrag ziet en ervaart. Deze informatie heb je nodig om er zeker van te zijn dat jouw bedoelingen via jouw handelen goed zijn overgekomen (zelfkennis wordt vergroot).

 

Werkwijze: ·Per competentie, wordt in één dag zowel kennis als vaardigheid gebracht (bij de feedbacktraining krijgt men ook huiswerk vooraf). Er vindt een beperkte kennisoverdracht plaats. Het grootste gedeelte van de dag wordt ingevuld met oefeningen. Mensen krijgen inzicht in hun communicatieblokkades. Er wordt getraind in de volgorde van Luisteren, Feedback geven en ontvangen en als laatste Communiceren. Vaak wordt gekozen om luisteren en feedback als eerste te trainen. Communiceren vindt meestal in een later stadium plaats, vaak ook als een moment van reflectie op de afgelopen periode.

 

Bij training van deze competenties met teams, is vanwege de gebruikte oefeningen, de sub-opbrengst groot t.a.v. teamvorming.
Tijdsinvestering en aantal deelnemers: per competentie twee dagdelen. Minimaal 6 deelnemers.