shutterstock_97942163-LR

Human resources

Op basis van mijn langjarige ervaring, geef ik advies over het brede HR-veld. Vaak op strategisch niveau, maar ook in praktische zin, kan er een beroep op mijn kennis en ervaring worden gedaan.
Zowel als hoofd P&O en als senior-adviseur P&O, heb ik, ruim 25 jaar ervaring in vier organisaties. Vanaf 1986 heb ik leidinggegeven aan P&O-afdelingen en afdelingen waarvan P&O deel uit maakt.
Ook heb ik meerdere keren, in verschillende organisaties, reorganisaties en/of fusies, vanuit mijn functie getrokken.
Dat maakt, dat ik goed bekend ben met allerlei zaken, die gekoppeld zijn aan Human Resources,.

shutterstock_254547460-LR

Werkoverleggen en vergaderen

Ook op het gebied van de kwaliteit van werkoverleggen en vergaderingen, heb ik advies uitgebracht, nadat ik dat werkoverleg of die vergadering had bezocht. Vaak gevolgd met een training op het gebied van effectief vergaderen